Medlemskab af Rams
Uddrag af vedtægterne fra stiftende generalforsamling d. 24.9.2001.
Revideret ved ordinær generalforsamling d. 12.4.2005.

§ 3 Samarbejdets form.
RAMS er en forening, hvor medlemmerne hæfter i forhold til folketallet i de enkelte sogne. Medlemmernes ejendomsret til RAMS’ aktiver deles på samme måde som hæftelsen.

§ 4 Deltagere i samarbejdet
RAMS’ medlemmer er ved stiftelsen underskrivere af nærværende vedtægt.
Efter RAMS’ stiftelse kan nye medlemmer optages på vilkår fastsat af repræsentantskabet.
Et medlem kan opsige sit medlemskab med 12 måneders varsel med udgangen af et menighedsråds valgperiode.
Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen andel af RAMS’ aktiver, jfr. dog § 18 stk. 2 om RAMS’ opløsning.

§ 5 Økonomiske forhold m.v.
Medlemmerne påtager sig hvert år på budgettet at optage et beløb, hvis samlede størrelse er tilstrækkelig til at finansiere driften af RAMS’ aktiviteter i det kommende år. Medlemsbidraget fastsættes i henhold til folketal, jfr. §3.

Medlemskab og økonomi:
RAMS finansieres gennem et medlemsbidrag og et grundkontingent for hvert menighedsråd.

Medlemsbidrag
Medlemsbidraget består af et grundkontingent (se nedenfor) samt af et beløb på 1,25 kr. pr. indbygger i sognet.

Grundkontigent
Grundkontingentet har været uændret siden RAMS’ stiftelse – satserne er:

 

1.000 kr 

  for menighedsråd med befolkningstal under             

100

5.000 kr 

  for menighedsråd med befolkningstal på           

100-500

6.000 kr 

  for menighedsråd med befolkningstal på   

     500-1.000

7.000 kr 

  for menighedsråd med befolkningstal på   

1.000-2.000

8.000 kr 

  for menighedsråd med befolkningstal på   

2.000-3.000

9.000 kr 

  for menighedsråd med befolkningstal på

3.000-5.000

10.000 kr 

  for menighedsråd med befolkningstal på   

  5.000-8.000

11.000 kr 

  for menighedsråd med befolkningstal på   

8.000-10.000

12.000 kr 

  for menighedsråd med befolkningstal over

10.000