Nye tider i gamle dage

”Nye tider i gamle dage”

”Nye tider i gamle dage”, smartphones i undervisningen ja tak.

”Nye tider i gamle dage”, er overskriften på et undervisningsmateriale, der henvender sig til skolebørn fra 6.-9. klasse. Ribe by leverer de smukke rammer og eleverne bliver udstyret med en smartphone og går på opdagelse i byen og i historien.  Det er det unikke samarbejde mellem RAMS (Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift), Sydvestjyske Museer, Skoletjenesten og Skoleadministrationen i Børn & Kultur Esbjerg Kommune, der har udviklet dette undervisningsforløb, hvor historie og læring er det centrale.

Spillet ”Nye tider i gamle dage”, er en videreudvikling af et eksisterende gps-løb ”Kors I Knægte” der blev udviklet i forbindelse med Ribes 1300-års jubilæum. Over 1500 skoleelever har allerede nu arbejdet med ”Kors I Knægte” og det er den samme arbejdsgruppe, der står bag udviklingen af det nye læringsspil.

Læringsspillet kan bruges som et supplement til undervisningen i forbindelse med dansk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Det at komme ud at se og være lige der, hvor historierne fandt sted, giver en ekstra dimension i læringsforløbet.

Der er udarbejdet et undervisningsmateriale til løbet, der kan downloades på www.gpsiribe.dk. Baggrundsmaterialet består af en eller to tekstsider, billedmateriale, samt opgaver. Materialet kan f.eks. benyttes som et fagligt læsekursus i danskundervisningen.

”Nye tider i gamle dage” tager udgangspunkt i Jacob A. Riis og det Ribe, han voksede op i. Ribedrengen udvandrede i 1870 til Amerika, hvor han fotodokumenterede den fattige amerikanske slum og senere blev en god ven af præsident Theodore Roosevelt. Gennem spillet følger vi dagligdagen og de udfordringer, der møder den unge Jacob. Eleverne skal bruge historien, byen og deres egen viden sammen med den udleverede smartphone i jagten på virtuelle dalere, så de måske ved turens slutning kan købe en billet til Amerika med udvandring for øje, ligesom Jacob og mange andre valgte at gøre.

Jacob A. Riis mødte store udfordringer i sin daglige færden rundt i Ribes gader, og det gør eleverne også. De skal se sig for og tænke sig om, hvis de vil sikre sig penge til en billet. Undervejs kræves det, at eleverne bl.a. producerer billeder, lyd og film som opgavebesvarelser fremfor tekst. Disse kan viderebearbejdes ved hjemkomsten til skolen. ”Nye tider i gamle dage” er morgendagens ”Skole i skyen”.

 

Yderlige oplysninger:

Jacob Elholm tlf. 40207886, jaelh@esbjergkommune.dk

Trine Brander tlf. 51684076, twb@sydvestjyskemuseer.dk

RAMS tlf. 76141499, rams@mail.dk