Organisation

Driften af RAMS finansieres af en lang række menighedsråd i Ribe Stift.

De enkelte menighedsråd tilmelder sig RAMS, hvilket indebærer, at der på menighedsrådets budget skal afsættes et beløb til RAMS. Menighedsrådenes beløb til RAMS afhænger af menighedens størrelse.

De tilmeldte menighedsråd har hvert en repræsentant i Repræsentantskabet, som er RAMS’s øverste myndighed. Dette vælger forretningsudvalget.

Det er gratis for skoler i RAMS' medlemssogne at benytte materialerne fra RAMS.

RAMS' Forretningsudvalg

Sten Haarløv
Storegade 7
6240 Løgumkloster
74 74 47 47
steha@km.dk

 

Grethe Uekermann
Øster Kirkevej 13
Sdr. Hygum
30 86 08 53
gruekermann@gmail.com

 

 

Peter Gjelstrup
Hovej 32
6857 Blåvand
75 27 93 27
pgj@km.dk

 

Suppleanter: