Paulus - Tro og tolerance

Paulus

”Tro og tolerance – a Man With a Mission”

4.-6. klasse
Kristendomskundskab, dansk og historie

 

Undervisningsmaterialet sætter fokus på forholdet mellem religion og kultur i såvel et nutidigt som et historisk perspektiv med Bibelens Paulus som gennemgående figur.

Projektet er lagt an som et tværfagligt samarbejde mellem fagene kristendomskundskab, dansk og historie. Eleverne starter med at arbejde med et 3D computerspil ”A Man With A Mission”. I spillet møder eleverne Paulus, der rejser rundt i forskellige byer for at danne menigheder. Her vil han blive mødt af spørgsmål fra de tilhørere, som han taler til på byens torve. Har han held til at overbevise dem om sit budskab? Kan han tale ind i deres kultur? Få dem til at flytte sig? Og er han selv villig til at flytte sig?

Computerspillet giver mulighed for på en fængende og humoristisk måde at kommunikere til elever på mellemtrinnet, drenge som piger. De lærer ikke blot noget om kristendommens grundlæggelse, men får samtidig stof til nutidig eftertanke, idet de gennem spillet udfordres til at tage stilling. Målet med spillet er derfor også at give eleverne en historisk baggrund for at forholde sig til de nutidige problemstillinger i mødet mellem kultur og religion, som de vil blive stillet overfor i undervisningsprojektet.

Efter spillet arbejder eleverne videre dels med Paulus og hans historiske tid og dels med en række workshops, der fører diskussionen om religion og kultur over i en nutidig sammenhæng. De fire workshops drejer sig om flg.:

Sandheden om Gud?
Idoldyrkelse – Hvad er et menneske værd?
Mad og fællesskab
Leveregler 

Alt vedrørende projektet er tilgængeligt på en IT-platform via et lærer-log- in.

Projektet er inddelt i 4 konkrete faser:

1. fase

2 lektioner.

Eleverne spiller computerspillet ”A Man With A Mission”

2. fase

2 lektioner.

Eleverne arbejder med Paulus via Paulus-scrapbogen på IT platformen. Scrapbogen har 10 opslag, der hver berører et centralt Paulus-tema, som samtidig har relevans i dag i forhold til spørgsmålet om religion og/eller kultur.

3. fase

Fire workshops - 3 lektioner til hver workshop.

Hver workshop begynder med, at eleverne går på opdagelse på IT-platformen og får faglige input. Herefter skal de arbejde med forskellige praktisk/musiske opgaver. Hver workshop relaterer til en konflikt fra computerspillet.

Workshop 1: Sandheden om Gud?

Workshop 2: Idoldyrkelse – Hvad er et menneske værd?

Workshop 3: Mad og fællesskab

Workshop 4: Leveregler

4. fase:

1 lektion: Afslutning i lokal kirke