Bestilling af materialer

Man kan bestille vores materialer hele året, og vi ekspederer bestillingerne efterhånden, som de kommer ind. Vi holder dog sommerferie i juli, så vi samler sommerens bestillinger op og sender materialer ud igen i august. 

VIGTIGT:  Ved bestilling af salmesangsprojektet SKAL feltet med "antal elever til salmesang i domkirken i november" udfyldes - også ved 0 deltagere.

 

 

BESTILLING