Sorg og livsmod

Hvert år rammes et stort antal børn af sorg. Det kan eksempelvis skyldes, at de mister en af deres nærmeste, eller at der er opbrud i deres familie pga. skilsmisse. 

Ofte har den sorgramte en oplevelse af at blive isoleret bag en mur af tavshed, fordi omgivelserne er usikre på, hvordan de skal håndtere situationen. 

Med afsæt i to små fabel-tegnefilm om henholdsvis dødsfald og skilsmisse sættes der fokus på, hvordan sorg kan opleves, og hvordan den kan håndteres af såvel omgivelserne som af den sorgramte selv. Filmene er produceret af Tiny-film, der gennem årene har produceret en lang række tegnefilm til bl.a. DR. 

Det tilknyttede undervisningsforløb sætter ord på, hvad sorg er for en størrelse og på, hvordan der kan etableres et handleberedskab til at tackle såvel egen som andres sorg. I bred forstand altså et forsøg på at øge elevernes handlekompetence i deres indbyrdes relationer og i forhold til de voksne omkring dem.