Op på dupperne med Darwin

Darwin

7.-10. klasse
Kristendomskundskab, biologi, historie, dansk, samfundsfag, idræt, engelsk og geografi

Undervisningshæftet indeholder fagligt baggrundsstof, der lægger op til brug i en tværfaglig emneuge eller til en uge/periode, hvor flere fag på det normale skema trækker på samme hammel.

Der er specifikt baggrundsstof til hvert af de involverede fag. Ligeledes er der forslag til praktiske øvelser og oplæg til drøftelser, hvor eleverne bl.a. får mulighed for at sætte Darwins tanker i relation til deres egen tilværelse og dens problemstillinger. Herunder skal de gøre sig overvejelser om begrebet ”survival of the fittest” og kristendommens bud om næstekærlighed samt disses indbyrdes forhold. 

Efter emneugen er der mulighed for at vælge at fortsætte arbejdet i en projektuge med det overordnede tema Tro og viden. Undervisningsoplægget indeholder forslag til delemner, til det kreative produkt samt relevante kopisider til hhv. lærer- og elevbrug.

Formålet med undervisningsmaterialet er, at eleverne får forståelse for, at det naturvidenskabelige og det religiøse har hvert sit formål, og at mennesket gør brug af begge dele for at kunne forstå og opleve tilværelsen med alle dens facetter.