Døden - en del af livet

Døden - en del af livet

RAMS – Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift indbyder hermed 8. – 10. årgang på skolen til deltagelse i det tværfaglige projekt ”Døden – en del af livet.” Undervisningsmaterialet er udarbejdet i et samarbejde mellem Skole-Kirke-Tjenesten i Hjørring Provsti, Skole-kirkearbejdet i Morsø provsti, Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Skole-kirke-Samarbejdet i Sydthy Provsti, Skole-Kirketjenesten i Frederikshavn Provsti og RAMS  Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift.

Skolen kan lægge emnearbejdet når som helst i løbet af skoleåret 2013 – 14.

Døden som emne for en samtale har i løbet af de senere årtier for mange mennesker udviklet sig til at være noget, man helst skal undgå – et tabu. Imidlertid betyder dette tabu, at mange unge mennesker overlades til sig selv med deres tanker og forestillinger om døden. De får ikke rigtig talt med nogen om deres forestillinger, for det er svært – både for unge og voksne - at få startet på en samtale om et emne, som opfattes som et tabu.

I undervisningsmaterialet ”Døden – en del af livet”, som er udarbejdet i overensstemmelse med Fælles Mål 2009 for fagene kristendomskundskab, dansk og samfundsfag, er der baggrundsstof af en sådan sværhedsgrad, at det kan læses af eleverne i overbygningen, samt opgaver, der kan hjælpe samtaler om forhold, der vedrører døden, i gang.

Læreren kan i baggrundsstoffet udvælge det, der måtte være relevant for den pågældende klasse.

Emnet er tværfagligt. Det er tilrettelagt med henblik på enten en tværfaglig emneuge for en klasse, på tværs af udvalgte af udvalgte klassetrin, eller det kan benyttes som tema for en periode i de enkelte fag på det almindelige skema.

De tilmeldte klasser modtager hurtigst muligt efter tilmeldingen ét undervisningsoplæg pr. klasse.

Fra oplæggets indhold kan bl.a. nævnes følgende:

 • om behovet for ritualer i livets særlige situationer
 • bedemandens arbejde
 • de pårørendes opgaver i forbindelse med et dødsfald
 • når efterladte står på Herrens mark
 • bisættelse / begravelse
 • dødsannoncer
 • mindesamvær, hvorfor
 • krisehjælp og det modsatte
 • begravelsespladser
 • gravindskrifter
 • hvad sker i døden
 • tekster om livet og døden, herunder salmer
 • sorgarbejde
 • oplæg til dramatisering af begravelsessamtale med sognepræsten
 • hvordan kan man møde de pårørende i stedet for at gå over på det andet fortov
 • hvornår er man død – dødskriterier
 • organdonation
 • omskrivninger for begrebet at afgå ved døden
 • begravelsesritualer i andre religioner
 • døden på nettet
 • døden i billedkunsten