Døden - en del af livet

Døden - en del af livet

7.-10. klasse
Kristendomskundskab, samfundsfag og dansk

Døden som emne for en samtale har for mange mennesker udviklet sig til at være noget, man helst skal undgå – et tabu. Imidlertid betyder dette tabu, at mange unge mennesker overlades til sig selv med deres tanker og forestillinger om døden. 

I undervisningsmaterialet ”Døden – en del af livet” er der baggrundsstof af en sådan sværhedsgrad, at det kan læses af eleverne i overbygningen, samt opgaver, der kan hjælpe samtaler om forhold, der vedrører døden, i gang. Læreren kan i baggrundsstoffet udvælge det, der måtte være relevant for den pågældende klasse.

Materialet kan bruges i forbindelse med en tværfaglig emneuge, eller der kan arbejdes med projektet i den daglige undervisning. 

Materialet berører følgende emner:

  • Behovet for ritualer i livets særlige situationer
  • Bedemandens arbejde
  • De pårørendes opgaver i forbindelse med et dødsfald
  • Når efterladte står på Herrens mark
  • Bisættelse / begravelse
  • Krisehjælp og det modsatte
  • Begravelsespladser
  • Tekster om livet og døden, herunder salmer
  • Sorgarbejde
  • Hvornår er man død? Om døds­kriterier