EsbjergEvangeliet

Esbjerg Evangeliet, UC syd,

1.-3. klasse: Dansk, billedkunst og kristendom
3.-6. klasse: Dansk, billedkunst, historie og kristendom
7.-10. klasse: Dansk, samfundsfag, historie og kristendom

Et undervisningsmateriale om Erik Hagens 40 meter lange vægmaleri  på University College Vest i Esbjerg. EsbjergEvangeliet er som kunstværk præget af en sprudlende fortællestil, hvor Bibelens univers og nutidens verden smelter sammen. 

Forløbet om EsbjergEvangeliet kan med udgangspunkt i undervisningsoplægget omfatte følgende elementer:

  • at arbejde med udvalgte bibelfortællinger og deres relevans i vor tid anno 2013 i kristendom
  • at se og høre om vægmaleriet 
  • at arbejde tværfagligt med de problematikker, eleverne er blevet optaget af i mødet med billedet. Det kan være et bestemt motiv, der uddybes i billedkunst, en problematik eleverne skriver en stil om i dansk, et stykke Danmarkshistorie, der skal fortolkes i historie, eller et tema, som eleverne søger mere information om i samfundsfag. 

I undervisningsoplægget er der et fyldigt baggrundsmateriale til læreren, og der er en grundig gennemgang af fem scener fra EsbjergEvangeliet. I forslaget til elev-opgaver er der et afsnit om billedanalyse på alle klassetrin og anvisninger på og opgaver til arbejdet i både indskolingen, på mellemtrinnet og i overbygningen. Endvidere er der et fint billedmateriale til de fem scener fra EsbjergEvangeliet.

Med materialet følger også en lang folder over billedet til hver klasse.

EsbjergEvangeliet er et spejlbillede af vor egen tid anno 2013. Det er fyldt med gode, skræmmende, provokerende og humoristiske billedfortællinger. Flettet ind mellem maleriets motiver finder man cirka 150 bibelcitater, og betydningen opstår i dette samspil mellem billede og tekst.  Derfor kan billedet kun fortolkes med en Bibel under armen. For de mindste klasser bliver det underviserens opgave at fortælle og forklare, hvilken tekst der knytter sig til billedet. På alle klassetrin skal der tales om hvilke budskaber og fortællinger, der videregives i billedet. EsbjergEvangeliet giver anledning til at arbejde med spørgsmål som:

  • Hvad tænker du, når du hører ordet Paradis, og hvordan ville det være at leve et smukt sted, hvor smerten ikke eksisterer?
  • Hvad drømte Jakob om, og hvorfor er stigen i billedet knækket?
  • På hvilken måde kan vi sammenligne myten om Babelstårnet med Det periodiske system?
  • Hvilke gaver bringer de tre vise mænd – og hvorfor bringer de i billedet gaverne: poesi, musik og maleri?
  • Hvad siger billedet og Bibelen om ”det godes rige” / Guds rige?

På hjemmesiden 

www.visitesbjerg.dk/esbjerg-evangeliet

 kan hele det 40 meter lange vægmaleri ses. Der er derfor mulighed for, at eleverne kan arbejde med billedet via nettet.

Det originale maleri findes på University College Syddanmark, Skolebakken 171, 6705 Esbjerg Ø, tlf. 76 14 71 00.