Helgi Daner - da danerne blev kristne

5.-6. klasse
Dansk, kristendom og historie

Forfatteren Josefine Ottesens seneste historiske roman, Helgi Daner, er inspireret af sagnet om Holger Danske. Eleverne skal med afsæt i fortællingen om Helgi Daner arbejde med centrale temaer og begreber, der afspejler historien og menneskene i tiden omkring kristendommens indførelse i Danmark.  

Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester, har i samarbejde med Josefine Ottesen udarbejdet en forkortet udgave af romanen på knap 100 sider. 

Tilmeldte skoler, modtager én lærervejledning og ét klassesæt af den forkortede udgave. Hvis der er flere klasser fra samme skole, der ønsker at bruge materialet, må man bruge det på skift.

Arbejdet med bogen foregår ved at dele elevernes læsning op i otte afsnit. Efter hvert afsnit holdes et ”break”, hvor der arbejdes med forskellige faglige temaer. Temaer fra både dansk, kristendomskundskab og historie indgår i arbejdet.  

Efter arbejdet med romanen sættes der særligt fokus på kristendommens indførelse i Danmark.