Hvad er RAMS?

RAMS - Folkekirkens Skoletjeneste i Ribe Stift - har til formål at styrke og udvikle samarbejdet mellem skole og kirke i Ribe Stift. 

RAMS tilbyder inspiration til undervisningen og konkrete undervisningsmaterialer, der bygger på Fælles Mål for folkeskolen. 

Hensigten er at give skoleelever i Ribe Stift forbedrede muligheder for gennem personlig oplevelse og iagttagelse at stifte øget bekendtskab med det lokale kirkeliv og derved bidrage til elevens grundlag for personlig stillingtagen til sin egen – af kristendommen prægede – kultur. 

RAMS skal medvirke til at gøre det lettere for den enkelte lærer at gøre brug af og etablere kontakten til kirke, sogn og præster i det lokale skoledistrikt. RAMS' virke retter sig mod samtlige fag i folkeskolen, ligesom der tilbydes tværfaglige projekter.