LYDSPOR – leg med lyd i bibelske fortællinger

Lydspor

4.-6. Klasse
Kristendomskundskab og musik

LYDSPOR til mellemtrinnet er en videreudvikling af indskolingsprojektet LYDSPOR, der fik 2. prisen i Undervisningsministeriets Undervisningsmiddelpris 2016. 

I dette forløb skal eleverne på IT-platformen LYDMASKINEN lave deres eget LYDSPOR til en bibelsk fortælling og ad den vej erfare, at musik er et sprog, der kan udtrykke stemninger og følelser på en anden måde end det talte sprog.

Eleverne skal - uden ord - understøtte både fortællingens handling, stemning og tematik ved hjælp af orgelmusik og reallyde. Denne proces åbner og inspirerer til nye forståelser af fortællingerne. 

Den tilmeldte lærer modtager et undervisningsmateriale, hvori der er oplæg til at arbejde med 5 bibelfortællinger bl.a. Påskeberetningen, Den fortabte søn og Syndefaldet. 

Men i princippet kan man vælge at lave et lydspor til en hvilken som helst fortælling, og på den måde arbejde med at udtrykke stemninger, fortolke og samtale om eksistens og livsvilkår.  

Forløbet har desuden en solid musikfaglighed inden for kompetenceområdet musikalsk skaben og musikforståelse, hvor eleverne bliver bekendt med den klassiske musiktradition gennem orglets brug i kirken.