Skibet er ladet med... Skal vi synge en salme? 2022

Kristendomskundskab skole undervisning skibe sejlads vestkysten jernkysten sømand  RAMS salmesang

3.- 6. klasse

Kristendomskundskab, musik, dansk, historie, natur/teknologi og billedkunst

Dette års ”Skal vi synge en sal­me?” tager udgangspunkt i skibe.

”Skibet” er et udbredt og ofte anvendt symbol i mange religioner. I kristendom­men er skibet et symbol for kirken og menigheden. Livets gang på jorden kan fremstilles som en rejse eller en sejlads på et til tider stormfuldt hav.

Det er ikke længe siden, at fiskerne på den jyske vestkyst trak de små både op på stranden. Dengang var havet deres arbejdsplads, og det var forbundet med stor fare, når man sejlede gennem brændingen og ud på havet. Druknedøden var altid nær­værende. Det samme var troen på Gud. Fiskerne satte deres lid til, at Gud fik én sikkert i havn eller tog én med til Paradis.

Med udgangspunkt i seks salmer og med ”skibet” som den røde tråd gennem forløbet præsenteres eleverne for kristendommens brug af maritim symbolik, bibelfortællinger og beretninger om det barske liv langs Vestkysten

Materialet er niveaudelt, så man kan arbejde på 3.- 4. klasses niveau eller på 5.- 6. klasses niveau.

I november 2022 inviteres alle deltagende skoler til salmesangsarrangementet ”Skibet er ladet med…” i Ribe Domkirke

Materialet indeholder:

- Lærervejledning
- En plakat fyldt med detaljer fra materialet – til ophængning i klassen