På kant med Kierkegaard

Kierkegaard

I anledning af 200-året for filosoffen Søren Kierkegaards fødsel udbyder RAMS i samarbejde med Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester et projekt for teenagere om Kierkegaards tænkning. Projektet er i øjenhøjde med eleverne i 7. – 10. årgang 
                                          
Hvem kender ikke det forelskede hjertes banken, angstens kvælende fornemmelse eller følelsen af svimlende frihed? Disse eksistentielle tilstande og begreber er mesterligt beskrevet af Danmarks mest betydelige tænker Søren Kierkegaard. I På kant med Kierkegaard introduceres elever i 7-10 klasse til 5 centrale Kierkegaard-begreber.   

Søren Kierkegaard (1813 – 1855) havde blik for de elementære problemstillinger i tilværelsen, og hans tænkning tvinger enhver til selv at tage stilling til sit liv. Det sættes der til indledning fokus på i en 20-sider lang tegneserie, som alle tilmeldte lærere modtager i et klassesæt. 

Tegneserien lægger op til en efterfølgende fordybelse i fem af Kierkegaards centrale begreber: skyld, frihed, angst, tro og kærlighed. Som indgang til arbejdet med disse har fem nutidige kunstnere – Maja Lisa Engelhardt, Christian Lemmerz, Erik A. Frandsen, Peter Brandes og Cathrine Raben Davidsen - hver fremstillet et billede, som de tilmeldte klasser får plakater af til ophængning i klassen under arbejdet. Selve elevarbejdet foregår med afsæt i en ny hjemmeside: www.paakant.dk. Her vil eleverne møde såvel praktiske som æstetiske og filosoferende opgaver i relation til kunstværkerne og Kierkegaards tænkning. Formålet med hele projektet er således, at eleverne får et elementært kendskab til Kierkegaard og får mulighed for at reflektere over nogle grundlæggende tilværelsesspørgsmål i lyset af Kierkegaards tænkning. 

”At vove er at miste fodfæstet en kort stund. Ikke at vove er at miste sig selv.”

Hver deltagende klasse/lærer får:

  • Et sæt plakater med reproduktion af de fem kunstværker til ophængning i klassen.
  • Mulighed for at se de originale kunstværker, som i skoleåret 2013-14 turnerer på 9 af landets større museer (jf. turneplan på www.folkekirkensskoletjeneste.dk). Kunstværkerne er udstillet på Ribe Kunstmuseum i november 2013
  • Et klassesæt af Niels Rolands tegneserie om Kierkegaard 
  • Et tatoveeringsark med Kierkegaard citater
  • Adgang til projektets interaktive hjemmeside, Det Virtuelle Museum, hvor eleverne kan arbejde m. kunstværker og begreber. 
  • Et læreroplæg med baggrundsstof og forslag til et konkret undervisningsforløb.
  • Mulighed for deltagelse i forudgående lærerkursus om filosofi med børn (jf. dit lokale CFU)
  • Det er gratis at deltage for klasser på skoler i et område dækket af en folkekirkelig skoletjeneste, mens det for andre koster kr. 500,- (jf. www.folkekirkensskoletjeneste.dk).

Målgruppe: 7.-10. klasse 
Fag: Dansk og kristendomskundskab
Lektioner: 20-25 lektioner. Forløbet kan beskæres og afvikles på kortere tid. 

Projektet er udviklet med økonomisk støtte fra Edith og Gotfred Kirk Kristiansens Fond og fra Undervisningsministeriet.