Med Kierkegaard på SoMe - et etikforløb om Kierkegaard og digital dannelse

Kierkegaard, so me, sociale medier

OPDATERET PROJEKT! BEGRÆNSET ANTAL!

7.-10. klasse

Kristendom og dansk

Ved dine elever, hvor stor indflydelse de har på deres egen og hinandens digitale fortællinger?
 
”Med Kierkegaard på SoMe” er et kristendomsfagligt projekt, hvor Søren Kierkegaard (1843-1855) holder et spejl op foran de unge og derved kan være en etisk guideline for deres dannelse og færden på de sociale medier. 
 
Projektet sætter fokus på etik, moral, ansvarlighed og almen dannelse. Kierkegaard er derfor aktuel, fordi han bidrager med noget helt unikt til vores kulturelle dannelse, og hans filosofi er grundstenen i eksistentialismen. 
 
Med afsæt i Kierkegaards eksistensfilosofi bliver eleverne opmærksomme på, at de har pligt til at tage ansvar for det, de siger og gør, ikke mindst for det, de sender ud på de sociale medier, hvor det, de skriver, kan få uoverskuelige konsekvenser for både dem selv og andre. 
 
Materialet indeholder:
Lærervejledning
Klassesæt af tegneserien ”På kant med Kierkegaard”
Adgang til hjemmeside med bl.a. film og elevopgaver