På tålt ophold

Kristendomskundskab flygtninge RAMS tålt ophold oksbøllejren sjælsmark

8.-10. klasse
Kristendomskundskab, samfundsfag, dansk og historie

Ifølge FN lever ca. 80 millioner mennesker som flygtninge rundt omkring i verden. Heraf ender ca. 15 procent i Europa efter en dyr og ofte farlig rejse. Hvor meget vi skal hjælpe, og hvordan vi skal behandle de flygtninge, som ender i Danmark, har igennem de sidste mange år været flittigt diskuteret.  
I tiden efter Anden Verdenskrig levede 250.000 tyske flygtninge bag pigtråd i flygtningelejre i Danmark. I dag er det en næsten glemt historie. 
I kristendommen er det en pligt at hjælpe den svage, som ikke kan hjælpe sig selv - det findes der mange eksempler på i Bibelen.
Men også i kirken har der altid været forskellige holdninger til flygtningespørgsmålet. Den nødstedte skal hjælpes, men hvad er ret og rimeligt?

Eleverne skal i dette projekt beskæftige sig med flygtningedebatten gennem tiden. Ved at arbejde med emnet i et historisk og eksistentielt perspektiv, vil eleverne få større forståelse for de forskellige argumenter, der i dag bruges i den aktuelle flygtningedebat. Gennem podcasts, artikler og udvalgte tekster fra Bibelen skal eleverne klædes på til eftertanke i forbindelse med flygtningespørgsmålet og de etiske dilemmaer, der knytter sig hertil.  
I forløbet skal eleverne forholde sig kritisk og undrende til de forskellige kilders meninger om problemstillingen. Derfor findes der også en kort introduktion til at arbejde med kildekritik i materialet.

Materialet indeholder:
En lærervejledning
Adgang til en hjemmeside med præsentationer, elevopgaver, links, film mm.