Persondataloven

I RAMS indsamler vi data på alle, der bestiller og henter materialer fra hjemmesiden.
Som følge af persondataloven, fra maj 2018, vil vi gøre opmærksom på, at vi på opfordring fra jer, gerne sletter jeres navn, skole og mailadresse fra systemet.
Vi sletter under alle omstændigheder alle informationer ved skoleårets afslutning, således at det kun er antallet af bestillinger, vi gemmer og indsender til Copydan. Ved bestilling af materialet ”Lydspor” gemmes den enkelte lærers navn og oprettede elever. Ønskes dette slettet bedes I kontakte os.