Re: formation - teser, tro og tvivl

5.- 6. klasse
Kristendom, historie og dansk

Materialet handler om 
Martin Luther og reformationen. 

Det indeholder korte tegnefilm, 
rap af Per Vers og 
manus til et fortællespil. 

TEGNEFILM OG FEM FASER
Projektet indeholder fem faser, der introducerer reformationens forudsætninger, indhold og konsekvenser. Faserne hedder: Verden i 1500- tallet, Martin Luther og Bibelen, Bogtrykker-kunsten, Reformationen i Danmark samt Fællessang

Hvert tema præsenteres for eleverne gennem en lille tegnefilm på ca. 2 minutter. Herefter arbejder eleverne med refleksionsspørgsmål til filmen og efterfølgende med det  konkrete tema i  elevbogen
Re: minder, der er elevernes egen opslags- og arbejdsbog.

KIRKEBESØG
Projektets første temaer munder ud i et kirkebesøg, centreret om fortællespillet. Eleverne introduceres til fortællespillet på skolen forud for kirkebesøget, og gennemspiller det derpå i kirkerummet.

LUTHERRAP AF PER VERS
Den kendte rapper Per Vers har, med udgangspunkt i Luthers tekster, udarbejdet en rap, der sætter Luthers tanker om fællessang i et nutidigt perspektiv. Eleverne skal både arbejde med en luthersalme, og den rap, Per Vers har skrevet og indspillet.

Projektet er lavet i samarbejde med Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester.