Du er ikke alene

I en tid, hvor selviscenesættelse og jeg-kultur vinder frem, tager dette års ”Skal vi synge en salme?” fat i fællesskabet - både historisk, kulturelt, nutidigt og højaktuelt. 

Skærtorsdag holdt Jesus det sidste måltidsfællesskab med sine disciple. Der var også dækket op til Peter og Judas, som ellers var på vej til at fornægte og forråde Jesus. Men deres plads ved bordet understregede, at de alligevel tilhørte fællesskabet trods deres svaghed og fejl.

I ”Du er ikke alene” er salmerne i fokus. Herfra udspringer samtaler og aktiviteter om fællesskab i mange afskygninger, og så skal der selvfølgelig synges! Vi hører sammen, når vi synger sammen, og i fællessangen ophæves alle grænser og forskelle. ”Hver fugl synger med sit næb” og alle kan være med.

Fra d. 4.-22. november 2019 inviteres alle deltagende klasser til fælles salmesang i Ribe Domkirke.

NIVEAU-DELING
Materialet er niveaudelt, så man kan arbejde på 3.-4. klasses niveau eller på 5.-6. klasses niveau.

PLAKAT OG CD
Materialet vedlægges en plakat samt en CD, hvor alle salmer er indspillet af Brande Kirkekor under ledelse af korleder og organist Irma Andersen. Lydfiler er også tilgængelige på RAMS’ hjemmeside.

Man kan bestille salmesangsprojektet gennem hele skoleåret, men hvis man vil deltage i salmesang i Ribe domkirke i november, bedes man dog bestille salmesangsprojektet senest d. 15. september.