Du gode Gud - Skal vi synge en salme?

Kristendomskundskab undervisning gudsbilleder salmer salmesang Ribe Domkirke

3.-6. klasse
Kristendomskundskab, musik, dansk og billedkunst

Mennesker har i tidernes løb gjort sig mange forestillinger om Gud, ja faktisk kan mennesker ifølge Martin Luther slet ikke lade være med at gøre sig forestillinger om Gud. 
Leder man i Bibelen, finder man over 100 steder, hvor Gud beskrives ved hjælp af billeder, f.eks. en brændende busk, konge, dommer, ørn eller far.  At der ikke kun findes ét billede og én opfattelse, kan skyldes, at den virkelighed ordet ”Gud” dækker over, kan være så svær at indfange, at der må flere billeder og forestillinger til at indkredse fænomenet. 
Ikke blot Bibelen er fyldt med gudsbilleder. 
I de danske kirker findes der masser af gudsbilleder i form af kunst, der pryder vægge, vinduer, altertavler og prædikestole. 

”Du gode Gud - Skal vi synge en salme?” tager udgangspunkt i seks salmer, der indeholder ét eller flere billeder af Gud. Ved at arbejde med gudsbilleder fra Bibelen og kunstens verden, forsøger materialet at klæde eleverne på til at danne sig deres egne billeder af Gud eller reflektere videre over deres eksisterende opfattelser af Gud. Det gøres gennem sang, fortælling, opgaver og leg. 
Materialet er niveaudelt, så man kan arbejde på 3.-4. klasses niveau eller på  5.-6. klasses niveau.  
I november 2021 inviteres alle deltagende skoler til salmesangsarrangementet ”Du gode Gud” i Ribe Domkirke. 

Materialet indeholder: 
Lærervejledning
En plakat til ophængning i klassen 
Adgang til indspilninger af alle salmer samt elevark mm. på hjemmesiden