Skolen for livet

Skolen for livet

– et projekt om Grundtvig og grundtvigianismen

RAMS / Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift indbyder hermed til et tværfagligt projekt mellem dansk og kristendomskundskab for overbygningen. Forløbet i projektet er som følger:

Efter tilmeldingen får klassen gratis tilsendt undervisningsoplægget ”Skolen for livet”.
Et materiale om Grundtvig og Grundtvigianismen 


Projektet i al korthed:
Mange unge tager på efterskole i 9. eller 10. klasse. Efterskolen er som flere andre skoleformer opstået under inspiration fra Grundtvig. I materialet gives der en indføring i Grundtvig og grundtvigianismen, som kan give eleverne en forståelse af hans betydning i dansk historie og samfund.


Materialet består af tre hovedelementer

Først et baggrundsoplæg om Grundtvig, som læreren kan tage udgangspunkt under sin introduktion til eleverne. Eleverne arbejder så med to salmer, hvortil der er opgaver.

Dernæst følger en introduktion til Kristen Kold og grundtvigianismen suppleret med opgaver i forhold til skoleformerne højskole, efterskole og friskole.

Slutteligt er der internetbaserede opgaver om Grundtvigs betydning i dag bl.a. for partierne i Folketinget.